Với mục tiêu xây dựng thương hiệu uy tín, luôn làm khách hàng hài lòng khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, BN Camera cung cấp dịch vụ đổi trả bên cạnh chính sách bảo hành đã có. Dưới đây là chính sách đổi trả của cửa hàng:

Chính sách chung:

 • Sản phẩm đổi trả là sản phẩm được bán ra bởi BN Camera, khi khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng, mua online, hay mua qua các trang thương mại điện tử của cửa hàng.
 • Sản phẩm tuân thủ chính sách bảo hành, các quy định về bảo hành
 • Sản phẩm có hóa đơn mua hàng và phiếu bảo hành hợp lệ.
 • Sản phẩm có tình trạng nguyên vẹn giống như sản phẩm khi bán ra.
 • Sản phẩm đổi trả cần có tem của cửa hàng.
 • Không được đổi trả sản phẩm vì hình thức, hình thức sản phẩm cần được đổi khi sản phẩm mới được mở hộp và chưa có dấu hiệu sử dụng.
 • Các điều khoản về hình thức bao gồm: các vết xước, chất lượng sản xuất, chất lượng vật liệu,…
 • Không đổi trả với các lỗi hiển thị và cảm biến (điểm chết, mờ, phản quang, bụi…)
 • Khách hàng cần phải hợp tác với cửa hàng cũng như cung cấp dữ liệu, thông tin để xác định lỗi.
 • Nếu sản phẩm nằm trong diện đổi trả, BN Camera sẽ đổi sản phẩm khác, trong trường hợp không có sản phẩm để đổi thì sẽ hoàn tiền cho khách hàng.
 • Trong trường hợp đổi trả, khách hàng phải cung cấp đủ phụ kiện đi kèm sản phẩm với chất lượng như lúc mua sản phẩm.
 • BN Camera có quyền từ chối dịch vụ đổi trả nếu phát hiện sự gian lận, sự không rõ ràng của sản phẩm và chủ sở hữu.
 • Sản phẩm đổi trả phải nằm trong chính sách bảo hành

Chính sách đổi trả sản phẩm mới

 • Các sản phẩm mới sẽ được đổi trả trong vòng 15 ngày nếu xảy ra lỗi do nhà sản xuất.
 • Lỗi do nhà sản xuất được hiểu là các lỗi về điện tử, các khiếm khuyết về vật lý, chất lượng vật liệu không được xem là lỗi của nhà sản xuất.
 • Việc xác định lỗi với các sản phẩm chính hãng tuân theo quy định của hãng. Nếu hãng xác nhận lỗi, BN Camera sẽ đổi cho khách hàng sản phẩm mới.
 • Việc xác định lỗi với các sản phẩm NK được xác định trên việc kiểm tra của cửa hàng. Các trường hợp không rõ ràng sẽ được xác định bằng cách so sánh với sản phẩm tương đương.

Chính sách đổi trả sản phẩm cũ

 • Các sản phẩm cũ sẽ được đổi trả trong vòng 15 ngày nếu sản phẩm xảy ra lỗi do nhà sản xuất.
 • Các sản phẩm cũ nếu thuộc diện đổi trả sẽ được đổi một sản phẩm khác cùng tình trạng, trong trường hợp không có sản phẩm để đổi thì sẽ hoàn tiền.
 • Trong trường hợp đổi sang sản phẩm khác, khách hàng sẽ thanh toán khoản chênh lệch nếu sản phẩm được đổi có giá trị cao hơn sản phẩm ban đầu; trường hợp ngược lại, BN Camera sẽ hoàn lại khoản chênh lệch so với ban đầu.
 • Tình trạng máy khi được báo cáo lỗi sẽ phải đối chiếu với dữ liệu hình ảnh của cửa hàng. Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu vật lý khác so với lúc bán sản phẩm, cửa hàng có quyền từ chối đổi trả.